Филмът „За гробницата на цар Самуил“ на Лука Станчев ще бъде представен в Русенския университет на 16 ноември, от 9.00 ч в аулата на новия корпус.
Идеята е на декана на Машинно-технологичния факултет доц. Бранко Сотиров. По негова покана гост на висшето училище ще бъде Лука Станчев - автор на лентата и голям български родолюбец, с чиито усилия и съдействие са реставрирани и популяризирани десетки български паметници и исторически обекти в съседните балкански страни.
Преди прожекцията на филма доц. Сотиров ще представи госта, с когото поддържа лични контакти от години. Събитието е отворено за всички, които проявяват интерес както към темата, така и към родолюбивата дейност на Лука Станчев.