- Г-н Жипонов, каква е целта на проучването, което ви е възложено?
- Министерството на регионалното развитие на Румъния ни възложи да установим кои са най-подходящите места за нови мостове над река Дунав. Не зная дали сте запознати, но тук има една аномалия. Средното разстояние, на което реката може да се пресича, е от порядъка на 12-18 км. В българо-румънския участък между Дунав мост-1 и Дунав мост-2 разстоянието е 400 км. Ние предвиждаме още 4 пресичания в обозримото бъдеще, за да можем да намалим тази диспропорция, тъй като в единна Европа тя не е допустима.
Задачата на нашето проучване е да кажем заедно с румънската фирма „Транспроект 2001“ от тези 4 пресичания кое да бъде първото. За оценката се използва методът на мултикритерийния анализ: култура, съществуваща инфраструктура, комуникации, приход и стандарт на населението и т.н. Идеята е да не се направи така, че някои области, които и без това са на едно високо ниво, да отидат още по-напред, а други, които са на ниско, да паднат още по-ниско. Целта е да се получи баланс и в бъдеще да се засили сближаването в стандарта и възможностите за комуникация. Освен това е важно решението да бъде обвързано с международните транспортни коридори.
-Какви са шансовете третият мост да бъде отново при Русе?
- С това не мога да се ангажирам, това е въпрос на преценка на мултикритерийният анализ. Силистра-Кълъраш е подходящо място, Оряхово-Бекет е най-близо до моста Видин-Калафат. За Русе-Гюргево е важно да се подчертаят чисто инженерните и икономически критерии - оттук минава международен транспортен коридор, съществува прилежаща инфраструктура, има връзка с бъдещия тунел под Шипка, пряка връзка до пазарите на Турция, Украйна и Русия. Сегашният мост е военновременен и не се знае как е оразмеряван, нито къде е фундиран, за него липсва документация. Той не отговаря на съвременните изисквания, така че тук е добре Дунав мост-1 да бъде дублиран с едно съвременно съоръжение. По мое мнение Дунав мост-1 няма начин да бъде разширен.
- Вашата фирма какво би препоръчала?
- Както казах, не бих могъл да се ангажирам, идеята е все пак да се постигне баланс в развитието на областите. Това не е толкова технически въпрос, колкото социално-икономически.
- Анализът, за който говорите, готов ли е?
- Не, ние още събираме данни от съответните области у нас и в Румъния, но до 2 месеца трябва да сме готови.
- На какви условия трябва да отговаря третият мост?
- При всички случаи под него трябва да минават кораби. Височината му ще е 20,50 метра над високите плавателни води. Освен това той трябва да бъде най-малко с две платна с по две ленти.
- А железопътно трасе ще минава ли по него?
- Това е въпрос, който ще се обсъжда, той не е решен. Поначало търгът на румънското министерство е за пътни мостове, но възможности за жп комуникация има при Русе и Силистра и ще бъде чудесно да се направи комбиниран мост, поне с един коловоз в средата.
- Какви са другите условия?
- Другото зависи от самите подходи от румънска и българска страна. Един такъв висок мост води до естакади от едната и другата страна. Всичко трябва да бъде обвързано с прилежащата инфраструктура, това е от изключително значение, за да не се получи както при моста Видин - Калафат. Там например изградихме прилежаща инфраструктура, но на път E79 така и не се направи един байпас и там всички тирове закъсват през зимата.
По дължината на река Дунав има една особеност - небходимо е тежко фундиране. При строежа на Дунав мост-2 се фундира на дълбочина 80 метра, това се прави на много малко обекти в света. Такова фундиране е около 80% от стойността на целия обект, така ще бъде и при третия мост, независимо къде се намира.
В интервюто са използвани въпроси и на други медии.

Експертът е в недоумение от безумното Кръгово край Бяла

За мене Кръговото при Бяла не е коректно техническо решение, не знам каква мисъл го е решила, но там в никакъв случай не е за кръгово движение, коментира вчера експертът по мостовете инж. Константин Жипонов, управител на фирма ЕKJ Bulgaria Consulting Engineers, която участва в проучването за трети мост над река Дунав. Специалистът недоумява как такова движение може да има на международен път, все пак добре било, че е направена аварийна лента като спирателен коловоз. Жипонов обясни, че кръгово движение се прави само в градски райони. То било измислено навремето от французите заради колониите им, за да се избегне използването на светофари.