„Дени“ ООД и „Агама“ ООД са двете фирми, които участват в Обединение „Дегама“, което е единственият кандидат за концесионер на микроязовира в Тетово. Първата фирма се занимава с производство на закуски, а втората търгува с горива.
Вчера в 10 часа комисията по избора на концесионер отвори документацията пред представители на обединението. При проверката бе установено, че всички необходими документи са представени. Тепърва обаче ще стане ясно какво е съдържанието им и дали кандидатът отговаря на условията. Комисията допълнително ще обяви датата, на която публично ще бъде отворена и самата оферта.
Площта на язовира е малко над 26 дка, а прилежащият терен - 98 дка. Задължение на концесионера е да поддържа язовира в добро техническо състояние, така че да е безопасен. Той трябва да го направи атрактивно място за отдих, развлечение и риболов.