Приходите от нощувки във всички средства за подслон и местата за настаняване в област Русе през септември са 593 000 лв. или с 28.3% над нивото на предходния месец, съобщи националната статистика. 374 000 лв. (67%) са от български граждани, а 219 000 лв. (37%) - от чужденци. В сравнение с август реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват с 33%, а тези от чужденци -  с 21 на сто.
През септември на територията на областта са функционирали 44 средства за подслон и места за настаняване с общ капацитет от 1681 легла. Около половината леглова база е в действащите 13 хотела.  Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 14 132, като от тях 10 058 са от български граждани, а 4074 - от чужденци. В сравнение с юли 2013 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 35.3%, като тези от български граждани растат с 56.6%, а от чужденци остават почти на нивото от предния месец.
Пренощувалите лица във всички средства за подслон и места за настаняване в областта през септември са 8417 и се увеличават спрямо предходния месец с 25.1%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 29.9%.
Общата заетост на леглата във всички средства за подслон и места за настаняване е 28.8.%, което е с почти 10 процентни пункта по-висока от регистрираната през август. Средно за страната общата заетост на леглата при всички категории средства за подслон и места за настаняване е значително по-висока - около 35%.