„Топлофикация Русе“ е пуснала в действие регулатори, които позволяват на абонатните станции да работят според действително инсталираните в сградата радиатори, а не както досега според проектната им мощност. Тъй като почти навсякъде има празни апартаменти и изключени радиатори, промяната ще доведе до намаляване на подаваната топлоенергия, като по този начин абонатите няма да заплащат излишни загуби по системата. Така в значителна степен ще се преодолее един абсурд - колкото повече се икономисва, толкова парното да излиза по-скъпо, освен това сметките ще бъдат по-справедливи.
„Изискването бе залегнало в новите текстове на Наредбата за топлоснабдяване.
Въпреки че влизането й в сила по всяка вероятност ще се отложи, решихме да изпълним изискванията, които рано или късно ще станат задължителни. Взели сме данните за действителната мощност от топлинните счетоводители и абонатните станции ще се настройват по тях“, обясни директорът на „Топлофикация Русе“ Георги Недев.
Всички обекти, присъединени към топлопреносната мрежа на Русе, са превключени на зимен режим, с пуснато отопление и 18 789 абонати вече се топлят на парно. Не е пуснато отоплението само на няколко стопански сгради, които изрично са заявили нежелание да бъдат отоплявани към момента.
Към топлопреносната мрежа са присъединени 755 обекта, от които 252 са захранени от групови абонатни станции, а 503 от индивидуални абонатни станции. Всички абонатни станции собственост на „Топлофикация Русе“ ЕАД са оборудвани с последно поколение електронни системи за автоматично регулиране на режимите на работа на съоръженията и поддържане на необходимия комфорт в помещенията.
Консумираната топлоенергия на всички присъединени обекти се извършва чрез топломери, преминали метрологична проверка. Въпросните топломери с висок клас на точност гарантират на потребителите реално отчитане на консумираната топлинна енергия.
Дружеството е извършило всички необходими мероприятия по ремонт и профилактика на топлоснабдителната система и последната е в пълна готовност за работа в зимни условия.
От „Топлофикация“ припомниха, че от този отоплителен сезон максималната цена за подгряване на 1 куб. м топла вода е фиксирана на 9 лева.

Все повече кандидати за плащане на равни вноски

„Топлофикация Русе“ отчита увеличение на абонатите, които търсят разплащане на сметките на равни вноски, съобщиха от дружеството. Началото на отоплителния сезон е най-удачното време русенци да се възползват от възможността да се плащат еднакви суми през цялата година, като направят изравняване на дванадесетия месец. Плащането на по-ниски сметки през зимата за сметка на топлите месеци означава, че на практика „Топлофикация“ ще кредитира клиентите си през студения сезон, които ще се разплащат с дружеството без лихви през лятото. Преминаването към плащане на равни вноски става чрез заявление до изпълнителния директор на дружеството Георги Недев.