Броят на въведените в експлоатация нови жилища в Русе отбелязва скок през третото тримесечие на годината, показват данните на националната статистика. За периода юли-септември са отворили врати 18 сгради с общо 91 апартамента. За пръв път от три години насам в експлоатация влизат и по-големи сгради с повече апартаменти. Напоследък статистиката отчиташе единствено нови къщи и вили.
За някакво пречупване на низходящата тенденция в жилищното строителство обаче все още е рано да се говори. За първата половина на годината бяха пуснати в експлоатация едва 41 жилища или общо 132 от януари до края на септември. Дали през 2013 г. ще поставим пореден отрицателен рекорд ще стане ясно след данните за четвъртото тримесечие. През 2012 г. бяха отчетени 160 нови домове.
За цялата 2012 г. въведените в експлоатация нови жилищни сгради намаляха до 51, при 76 през предходната година. Новите жилища в тях са 160. Това е почти пет пъти по-малко отколкото през рекордната 2008 г., когато бяха отчетени 791 нови домове. Оттогава броят им плавно намалява. Пуснатите в експлоатация нови жилища паднаха на 699 през 2009 г., 542 през 2010 г. и 407 през 2011. Най-драстичният спад е през миналата година.
Построените през третото тримесечие 91 апартамента имат обща площ 6457 кв.м или средно по 71 кв.м. Очевидно строим по-малко, но пък по-големи жилища - факт, който се обяснява с големия процент на еднофамилните къщи. Според статистиката две трети от новите сгради са къщи.
Подобна е ситуацията в цялата страна. През третото тримесечие у нас са били въведени в експлоатация 521 новопостроени жилищни сгради. Спрямо третото тримесечие на 2012 г. сградите са с 38 по-малко (или с 6.8%), а регистрираното намаление на новопостроените жилища в тях е с 2.6%. Къщите заемат най-голям дял от новите сгради - 66,6 на сто, следвани от жилищните кооперации.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 100 сгради с 641 жилища в тях, Бургас - 79 сгради със 737 жилища, и Пловдив - 47 сгради със 123 жилища.
Близо половината от новопостроените жилища са с две стаи (48.5%), следвани от тези с три стаи (25.7%). Спрямо третото тримесечие на 2012 г. е отчетено увеличение на двустайните, петстайните и жилищата с шест и повече стаи и намаление на жилищата с една, три и четири стаи.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 80.6 кв. м през третото тримесечие на 2012 г. на 83.2 кв. м през същото тримесечие на 2013 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Шумен - 193.8 кв. м, Хасково - 150.7 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 27.5 кв. м, и Враца - 39.0 кв. метра.