Въпреки промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които задължиха общините да отдават под наем мери и пасища с предимство на фермерите, които имат животни, това правило не се спазва и неактивни животновъди отново очертават ливади, само за да получават огромни субсидии. За това алармират фермерски сдружения, според които хора, регистрирали формално по две-три крави, очертават огромни площи, за които ще вземат субсидии.
Представители на браншовите съюзи настояват при проверките от фонд „Земеделие“ да се отчита елементът брой на стадата. Основен принцип на европейското финансиране е субсидиите да се дават за активен бизнес, затова препоръките са стопаните с повече животни да имат достъп до необходимите им пасища.
Вратичките в законодателството, които опорочават първоначалната добра идея, вероятно ще изчезнат с приемането на определението за активен фермер. На тематичната група в понеделник земеделските производители ще обсъждат критериите за активен фермер, затова и очакванията са с въвеждането на новите изисквания хората, които не създават брутен продукт в селското стопанство, постепенно да бъдат изолирани.