Доходите на средностатистическия жител на областта се увеличават с 2% през 2013 година, но остават с 6.4% под средното равнище за страната. Въпреки това е  похарчил с половин процент по-малко, отколкото през 2012 г., като основното намаление е в разходите за храна, показват обобщените данни за миналата година на Териториалното статистическо бюро.
Според статистиците русенецът е започнал да яде по-малко, и то от всички основни хранителни групи. Консумацията на хляб и тестени изделия е 89.1 кг или с 8.7 кг по-малка от средната за страната, като в сравнение с предходната година намалява с 14.7 кг. На човек средно се падат 35.4 кг месо или с 2.8 кг по-малко от 2012 година, макар да е над средната за страната. С 1.2 кг намаляват и месните произведения до 17.6 кг. Потреблението на прясно мляко се свива с 4.1 л до 13.8 л. При киселото мляко консумацията от 24.7 л през 2012 г. пада до 20.3 л през 2013 г. Регистриран е спад и в потреблението на сирене и кашкавал. През 2013 г. средностатистическият жител на област Русе е консумирал по 1.116 кг сирене на месец, докато през предходната година - 1.300 кг.
Ако тези числа навеждат на мисълта, че сме започнали да се храним по-здравословно, допълвайки менюто си с повече плодове и зеленчуци - статистиката опровергава и тази теория. Потреблението на пресни и замразени зеленчуци през 2013 г. намалява спрямо предходната година с 10.7 кг до 71.7 килограма. Месечната консумация на зеленчуци се редуцира с близо 0.9 кг. Най-предпочитани са доматите и лукът - съответно 17.8 и 12.6 килограма годишно.
Намалява и потреблението на пресни и замразени плодове - от 60.9 кг средно на лице през 2012 г. до 51.3 кг през 2013 година, макар да остава над средната за страната. Най-голямо е потреблението на дини и пъпеши - 14.0 кг, и ябълки - 10.5 килограма.
Статистиката отчита и намаляващо потребление на цигари - до 337 броя при 414 за 2012 г. Единственият ръст, който се наблюдава, е в потреблението на алкохолни напитки - с 2.2 литра до 39.2 литра през 2013 г., като най-масовата напитка е бирата - средно по 2,2 литра на човек.
Относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Русе през 2013 г. е 31.5% при 33.1% през 2012 година. За страната също е регистрирано намаление, но то е значително по-малко - само 0.2 процентни пункта. Основната част от разходите (в рамките на 83-85%) са насочени за задоволяване на потребностите, а близо 4% са свързани с данъчни разплащания.
Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива запазват относителния си дял от 2012 г. в рамките на 17%, но размерът им намалява с 0.6%. Няма промяна в размера и дела на разходите на домакинствата в област Русе за здравеопазване (6.8%). За поддръжка на дома и жилищно обзавеждане през 2013 г. са отишли 3.7% от  общите разходи. През предходната година делът им е бил 4.2%. И за двете години делът на тези разходи остава по-висок от средния за страната. Запазва се относителният дял от около 15 на сто на разходите за транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование.
И през 2013 г. работната заплата остава основен източник за доходите на домакинствата в област Русе. Тя формира 44.0% от общия доход, но в сравнение с предходната година нейният относителен дял намалява с 6.2%. Средно за страната работната заплата има значително по-висок дял в общия доход - 53.1%, като спрямо 2012 г. той нараства с 0.4%.
Делът на пенсиите в общия доход на домакинствата в областта е 32.9% при среден за страната - 25.5%. В сравнение с 2012 г. делът им нараства с близо 2 пункта, докато в национален мащаб регистрира намаление с 1.2 процентни пункта. Като цяло социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 35.7% от общия доход на лице от домакинство в област Русе при 36.1% - за 2012 година. За страната също е регистрирано намаление в относителния дял - от 30.1 през 2012 г. до 28.5% - за 2013 година.