Доц.Павел Махал от Менделовия университет в Бърно, Чехия, бе удостоен с почетното звание „Заслужил професор на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Титлата му бе присъдена официално на тържествена церемония вчера в червената зала на Канев център, на която присъстваха учени от двете висши училища. Доц. Махал е бил директор на Института за обучение през целия живот на Менделовия университет, ръководител на неговия инженерен експертен отдел, началник на отдела за управление на проекти, зам.-ректор по планиране, развитие и международни връзки на университета. Той е сред водещите учени на Менделовия университет в областта на проектното управление, мениджмънта на качеството и интегрираните системи на управление в аграрната индустрия.
По време на тържественото заседание на Академичния съвет вчера ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев получи диплом за редовен член на Селскостопанската академия на Словакия. Дипломата му беше връчена лично от проф.Владимир Крочко от Аграрния университет в Нитра, Словакия.