Общинският съветник арх. Венцислав Илиев настоява одобряването на плана за велосипедната мрежа на Русе да бъде отложено. Това съобщи зам.-кметът по строителството Димитър Наков пред комисията по култура. Тъй като такава стъпка би отложила точката чак за септември и ще попречи навреме да се обяви процедурата за работно проектиране и изграждане на първите 14 км велоалеи по проекта за интегриран градски транспорт, Наков обясни, че е говорил с арх. Илиев в четвъртък да се срещнат и да изчистят спорните въпроси.
От становището на общинския съветник, което вчера бе внесено в Общинския съвет, става ясно, че той смята за нецелесъобразно велоалеите в централна градска част да режат от платното за преминаване на автомобили и паркиране. Той е против в пешеходните зони да има велоалеи, както и велотрасетата да бъдат непрекъснати. Арх. Илиев е убеден, че всичко това ще доведе до недоволство от гражданите и тези свои аргументи той сподели и по време на общественото обсъждане.
Истината е, че забележки към плана за велоалеите има не само арх.Венцислав Илиев, но и неговите колеги от Камарата и Съюза на архитектите. Наков обясни, че те са против велоалея по ул. „Александровска“. От друга страна, настоявали велоалея да мине по бул. „Придунавски“. Според зам.-кмета второто предложение би било много скъпо, тъй като изисквало разширяване на булеварда поне още с един метър. Затова и авторският колектив предлагал велосипедите да се движат долу по крайбрежната ивица.
Както стана ясно и арх. Силвия Алексиева има технически забележки и въпроси по отношение на плана. Тя обаче заяви, че предпочита те да се дискутират в комисията по териториално и селищно устройство.  
Зам.-кметът Димитър Наков обясни, че 14-те км, които сега ще се изграждат, са определени още с проекта и няма как да се променят. Всичко останало обаче можело да търпи промени. Не е задължително първостепенните и второстепенни велоалеи да съвпадат с първостепенните и второстепенни улици, поясни той. Настоя да се знае също, че с плана за веломрежата се поставя началото на една екологична тенденция - гражданите на Русе да сменят автомобилите с велосипеди и тролейбуси, които не замърсяват въздуха.