Две брадви от полускъпоценни камъни за обработка на злато са разпознати сред праисторическите експонати на Русенския музей от български и френски специалисти. Те работят под ръководството на проф.Пиер Петрокен от университета на Безансон и проучват наличието на брадви и тесли от времето на късната праистория в Европа, изработени от редкия полускъпоценен камък жадеит. Суровината за изработката им е доставяна от лигурийските Апенини в околностите на Генуа - над 1300 км от района на Русе.
Първата брадвичка е намерена при разкопки на Русенската селищна могила, а втората - при разкопките в пещерата Водна до село Табачка.
Освен като безценни инструменти, двете находки трябва да се разглеждат и като предмети с много висока социална стойност. Наличието на инструменти и предмети, свързани с металургичните процеси - обработка на злато и мед, е доказателство, че районът е бил металургичен център, а не е разчитал на донасяни отдругаде изделия, посочват учените.