Обществена поръчка за изработване на план за велосипедна мрежа на Русе обяви Общината. Прогнозната й стойност е 15 000 лева.
Именно проектът ще реши колко километра велоалеи могат да се изградят и откъде те ще минават. Преди проектирането изпълнителят трябва да определи най-натоварените и важни маршрути, да направи обществено обсъждане и да чуе мнението на гражданите и заинтересованите организации. Трасето на бъдещите алеи трябва да гарантира безопасност и безконфликтно пресичане на останалите транспортни потоци. При нужда трябва да се предвидят отчуждителни процедури. Планирането ще включва и определяне на приоритетните велотрасета, тъй като мрежата ще се изгражда поетапно.
Поръчката за велосипедната мрежа е част от мастерплана на Русе. След като планът е готов, ще бъде обявена друга процедура по проекта за интегрирания градски транспорт за изграждане на 14 км алеи.
Зам.-кметът Свилен Иванов съобщи, че Общината има идея спестените средства от обществените поръчки по интегрирания градски транспорт да се инвестират в изграждането на допълнителни велоалеи над определените 14 км. Затова обаче е нужно, тя да получи одобрение от Управляващия орган на програмата.
Срокът за подаване на офертите е до 13 ноември 2013 година. На следващия ден те ще бъдат отворени.