Предложение за временен мораториум върху продажбата на общински земеделски земи влиза за гласуване на юлската сесия. Инициативата за това е на работната група, на която беше възложено да изготви стратегия за управление и разпореждане с този поземлен фонд. Целта е да се защити общинския интерес, тъй като в последните години се наблюдава тенденция на поскъпване на тези земи - както на продажната им, така и на наемната им цена.
Работната група е категорична, че сделки може да има едва след като стратегията бъде готова. Тъй като срокът за изготвянето й обаче е бил много кратък, на сесията ще иска той да бъде удължен до края на септември.
Мораториумът не важи за имотите по прословутия Параграф 4, по който преди 1989 година държавата раздаваше на гражданите по 0.5 дка земя около града за отдих и отглеждане на плодове и зеленчуци. Така са създадени вилните зони, които са опасали града.
При продажба на парцели в тях обаче ще се отчитат местонахождението, инвестиционния интерес, близостта им до града и дали са включени в Общия градоустройствен план на Русе. Според това т.нар. параграфски места са разделени на 4 категории.
В първата са най-скъпите, защото за тях има голям инвестиционен интерес. Това са местностите около езерото в Николово, известни под имената Дрибак 1,2,3,4,5 и 6. Само през 2011 година там са продадени 23 имота, а към момента има 35 искания за сделки, които са задържани до определяне на новите цени. Работната група предлага началната им тръжна цена да се определя като стойността, определена от лицензиран оценител, се умножи по коефициент 4.
Втората категория са имоти, които попадат във вилните зони Гълъбец, Касева чешма, Нови Халваджи, Папаз дере, Под Левента, Хайдук дере и Чаталест дол. Те са близо до града, имат частично изградена инфраструктура и е възможно да бъдат захранени с ток и вода. Тук коефициентът е 3.
Трета категория са Хаджигенова чешма, Караманлийка, Кону бунар, Астарджийка, Мерата, Батмиш и Божанова ливада. Там има много частни имоти и Общината няма възможност да ги поддържа. За тях коефициентът е 2.
Всички останали местности са в четвърта категория и цената им се формира с коефициент 1, което значи, че няма да има оскъпяване.
Само две русенски местности се изключавт от тези категории - Барбуков трап и Караач. В Барбуков трап има много частни имоти, липсва интерес към общинските земи. Затова работната група предлага те да се обединят в 3 големи парцела, за да може за тях да се получават европейски субсидии. Те няма да се продават, а само ще се отдават под наем. Като се има предвид, че наемите растат, в дългосрочен план това ще осигури на бюджета ежегоден растящ приход.
Към земите в Караач няма интерес да се ползват за земеделие и отдих, но пък там има стопанства за отглеждане на животни и пчелни семейства. Затова работната група предлага тази местност да влезе в страгегията като територия за строителство на ферми и създаване на градини. Караач е близо до Средна кула и Долапите, а там има проблем с отглеждането на животни в населените места, който в скоро време трябва да бъде решен.