Гъсти и лепкави нефтени отпадъци на някогашната русенска рафинерия „Леон Таджер“, прекръстена по-късно на „Бимас“, вървят като пълноводна черна река към домовете и фирмите на хората в района на старото сметище, сигнализира читател на „Утро“.
Това е гудрон - нефтен остатък, който в продължение на десетилетия, когато никой не е мислил за опазване на земята и  околната среда, е погребван в специални ями. Сега е избил точно един от тези примитивни и безотговорни гудронови резервоари, изкопан на територията на старото сметище.   
Преди години Общината е изпълнила задължението си и го е засипала с пръст, но през последните дни гудронът е успял да пробие тапата поради високите температури и да тръгне надолу по пътя.
Вече имахме сигнал за този случай, тъй като полицейска кола беше затънала в тази лепкава смола и е измъкната с помощта на работещи в района. Преди години една такава яма погълна трактор, който не можеше да бъде спасен и си лежи там. Единственото решение на проблема е тази черна река да бъде събрана, ямата да се разкрие, да се изгребе и отново да се покрие с пръст, за да не се стига до по-голямо замърсяване, коментира директорът на екоинспекцията Дауд Ибрям.