147 проекта за над 517 млн. лева са заложени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе. След като на 29 октомври документацията беше внесена за одобрение в Министерството на регионалното развитие, сега се очаква одобрението на експертите от ГД „Програмиране на регионалното развитие“.
Както „Утро“ писа, основните проекти ще бъдат реализирани в 3 зони на града - в централна градска част, в „Родина“ и в Източна промишлена зона. За първия район са изработени 36 проекта на обща стойност 219 млн. лева, за втория - 18 на стойност 65,9 млн.лева, а за третия - 6 на стойност 170,5 млн. лева.
Най-много средства са планирани по Дунавската стратегия - над 138 млн. лева. Проектът „Синята лента на Европа“ е за 66 млн. лева и се отнася за развитие на корабоплаването. „Зелена алея на времето“ е обща устройствена концепция и благоустройство в центъра на града със стойност 61 млн. лева. По транспортната инфраструктура са заложени 57 млн. лева, за реконструкция на тротоари и пешеходни зони - 19 млн. лева, за образователната инфраструктура - 29 млн. лева. Проектите в здравна и социална инфраструкутра са за 38 млн. лева, а за рехабилитация на спортни обекти - 1 160 000 лева. 
Освен това са подготвени още 87 допълнителни проекта извън зоните за въздействие за сумата от 62,4 млн. лева. 64 са свързани с образователната инфраструктура, 7 - със социалната в Русе, а 16 са в същите сфери, но в малките населени места.
Планът е много амбициозен и ще се реализира със средства от европейските програми през следващия програмен период. Колко от всички заложени проекти ще се осъществят, е въпрос на активност на администрацията и на добра техническа подготовка. Усвояването на средства ще зависи и от това какъв ефект се очаква от проектите. Колкото ефективността е по-голяма и засяга повече хора, толкова е и по-голям шансът за финансиране.