За периода от 06.00 ч. на 06.11.2013 г. до 06.00 ч. на 07.11.2013 г. на българо-турската граница служители на ГД "Гранична полиция" са установили общо 106 лица, съобщиха от МВР.

От тях 46 са сирийски граждани. От агенцията са предприети действия за ускоряване на процедурите за предоставяне на статут или закрила.

Основен проблем в работата РДГП – Елхово е невъзможността за своевременно настаняване на лица с изтекли заповеди за задържане в транзитните центрове на Държавна агенция по бежанците.

Командировани са служители за усилване охраната на държавната граница, за охраната и съпровождането на задържаните лица, за обработка на документите и полицейска регистрация. Продължава оглеждането и търсенето на подходящ сграден фонд за първоначално приемане и настаняване.

Със съдействието на Българския Червен кръст е активиран кратък номер 1466 на трите мобилни оператори, като с един sms всеки може да дари 1 лев. Дарение може да се направи и онлайн на сайта на БЧК. Събраните средства ще бъдат насочени към Националния оперативен щаб. С тях ще се открият хранителни пунктове, за да може поне веднъж на ден бежанците да получават топла храна.

Екипи от медицински специалисти извършват медицинското обслужване в пунктовете за първичен прием на бежанци.

Към момента няма риск от усложняване на епидемиологичната обстановка.

В Министерския съвет е внесен изготвения План за овладяване на кризата, възникнала вследствие на масовото навлизане на лица, търсещи закрила на територията на Република България

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще окаже експертна и организационна помощ на България по процедурите и управлението на местата за прием на търсещите закрила.