През новия програмен период младите фермери на възраст до 40 години ще могат да си разпределят до 2% от националния пакет, който се полага за България по линия на първия стълб за подпомагане. Или ако сега годишно директните плащания за страната достигат 1 млрд. лв., това би означавало, че само младите фермери годишно ще усвояват по 20 млн. лв.
След 2014 г. директните плащания ще надхвърлят сегашния бюджет, което означава, че фермерите до 40 години ще могат да разчитат на около 30-40 млн. лв. годишно. Тези допълнителни средства ще се изплащат в продължение на пет години. Извън тази помощ се предвиждат субсидии и по програмата за селските райони.
Дребните фермери също ще разчитат на специална схема за подпомагане. Бюджетът ще бъде в размер на 10% от националния пакет, което при сегашните условия означава 100 млн. лв. за година. Това означава, че всяко стопанство ще получава между 500 евро и 1 250 евро за година, независимо от размера на стопанството.
Тези стопанства ще бъдат освободени от изискванията за задължително прилагане на екологични практики или за кръстосано съответствие на културите.
Ще има финансиране и за предоставяне на съвети за започване на бизнес, за икономическо развитие и за преструктуриране на регионите, като особено внимание ще се обръща на перспективните малки стопанства.
След 2014 г. българските животновъди и зеленчукопроизводители ще разчитат на така наречените субсидии, обвързани с производството. България извоюва пакетът да бъде 13%. Още 2% ще се разпределят между производители на протеинови култури (соя, боб и др.).