„Училището, това е мястото където се готвите да бъдете преки участници в реалната икономика, в пряката производствена дейност. Това е мястото, където се учите да бъдете инженерите, строителите на утрешна България. Дълбок поклон пред вашите преподаватели и пред любовта, която вие храните към вашето училище!“ С тези думи се обърна вчера към учениците от ПГ по промишлени технологии „Атанас Ц.Буров“ директорът на гимназията Анета Христова по повод 90-ата годишнина на гимназията, основана през 1923 година като Занаятчийско училище.
Гости на тържеството бяха председателят на Общинския съвет Васил Пенчев, зам.-кметът Иван Григоров, зам.областният управител Айлян Карамехмедова, началникът на просветния инспекторат Димитър Райнов и директорът на Бюрото по труда Баки Солак. Те и останалите гости получиха от Анета Христова официални юбилейни плакети на училището.