За последното денонощие на българо-турската граница служители на ГД "Гранична полиция" са установили общо 79 лица. От тях 38 са сирийски граждани, съобщиха от МВР.

Общо капацитетът за настаняване в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците и в специализираните домове на МВР е 4000 лица. Той е надхвърлен с 1131 места. От агенцията са предприети действия за ускоряване на процедурите за предоставяне на статут или закрила. Основен проблем в работата РДГП – Елхово е невъзможността за своевременно настаняване на лица с изтекли заповеди за задържане в транзитните центрове на Държавна агенция по бежанците.

Командировани са служители за усилване охраната на държавната граница, за охраната и съпровождането на задържаните лица, за обработка на документите и полицейска регистрация. Продължава оглеждането и търсенето на подходящ сграден фонд за първоначално приемане и настаняване. Със съдействието на Българския Червен кръст е активиран кратък номер 1466 на трите мобилни оператори, като с един sms всеки може да дари 1 лев. Дарение може да се направи и онлайн на сайта на БЧК. Събраните средства ще бъдат насочени към Националния оперативен щаб. С тях ще се открият хранителни пунктове, за да може поне веднъж на ден бежанците да получават топла храна. Екипи от медицински специалисти извършват медицинското обслужване в пунктовете за първичен прием на бежанци. Министерството на здравеопазването продължава имунизацията на децата-бежанци на възраст до 15 години. Към момента няма риск от усложняване на епидемиологичната обстановка. В Министерския съвет е внесен изготвения План за овладяване на кризата, възникнала вследствие на масовото навлизане на лица, търсещи закрила на територията на Р България. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще окаже експертна и организационна помощ на България по процедурите и управлението на местата за прием на търсещите закрила.