След като градовете Разград и Русе отличиха ректора на Русенския университет проф.Христо Белоев и го направиха свой почетен гражданин, родният му Павликени също призна заслугите на учения и му връчи почетното звание на церемония в неделя. По време на празника на града - Петровден, кметът инж.Емануил Манолов поздрави проф.Белоев, който е наследник на стар павликенски род и първенец на випуска си в тогавашния техникум по селско стопанство „Цанко Церковски“. Сред официалните гости бяха представители на Русенския университет и съпругата на вече покойния оперен бас, роден също в Павликени, Никола Гюзелев - Ана Мария.