През миналата година в преработвателните предприятия у нас са влезли 530 млн. литра мляко, става ясно от данни на агростатистиката. Количеството на преработеното в България мляко през 2013 година намалява в сравнение с 2012 година. От него 93,6% е било краве, 4,6% - овче, 1,3% - козе и 0,5% - биволско. Увеличение спрямо предходната година има при преработеното количество биволско мляко с 10,3% и на козето - с 1,6%.
Преработеното краве мляко намалява с 0,6%, а овчето мляко - с 0,7%. Оказва се, че количествата, реализирани като директни продажби и собствена консумация, са 737 млн. литра, което е доста повече от преработеното в мандрите. В млекопреработвателните предприятия през миналата година е увеличено производството на кашкавал, както и на топените и пушени сирена. Сериозен ръст има при предложеното на пазара количество заквасено овче и смесено мляко - 45,5%, което обаче остава с доста нисък дял в общата консумация.