С новия Закон за защита на растенията, който е на второ четене в парламента, страната ще въведе европейските критерии за интегрирано управление на вредителите, чиято основна цел е да се ограничи максимално употребата на химически препарати. Очаква се с него да бъде направена голяма крачка напред към опазване на пчелите от отравяне при редовните пръскания с пестициди. Това се посочва в анализ на Института за агростратегии и иновации по повод дълго очакваното приемане на закона. Той трябваше да бъде приет до април т.г., но поради изборите и политическата криза текстовете все още не са гласувани окончателно.
Продуктите за растителна защита трябва да се прилагат при доказана необходимост и да бъдат селективни по отношение на целта, за да се осигури опазване на полезните организми и околната среда. В случая е важно опазването на пчелите.
Новият Закон за защита на растенията въвежда разрешителен режим за пръскане с авиационна техника. Продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ. Такова разрешение може да бъде издадено когато съществува опасност за растенията и растителните продукти.
Спазването на общите принципи за интегрирано управление на вредителите ще стане задължително за земеделските стопани 3 месеца след приемането и обнародването на закона. Тези принципи включват комплекс от мерки за ефективно опазване на земеделските култури, като се дава предимство на агротехническите, биологичните, физическите и други нехимични методи.