След като 5 години води съдебни дела със „Спарки“ за 1200 декара плодородни ниви, Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ изглежда все пак ще се раздели с тях. Със заповед на министъра на земеделието и храните от 24.06.2014 г. се отнемат 1192,500 дка от земята, която досега стопанисваше научното звено. Същевременно Областна дирекция „Земеделие и гори“ му е наложила глоба за неправомерно ползване на тази площ, в размер на 175 297,50 лв, които трябва да преведе по сметка на МЗХ в срок от 3 дни.
Шефът на ОДЗ „Земеделие“ Левент Исмаилов обясни за „Утро“, че въпросните близо 1200 декара земя винаги са били и все още са част от държавния поземлен фонд и единствено министърът може да се разпорежда на кого да бъдат предоставени за ползване и на кого не. Възможно е въпросните 1192,500 дка да бъдат прибавени към нивите, определени за отдаване под наем на тазгодишния търг за държавни земи, който все още не е насрочен. Що се отнася до глобата, задължен съм по закон да я наложа, каза Исмаилов.
С глобата държавата за пореден път създава правен парадокс и иска от едно свое звено пари, които междувременно е прибрало друго. Като третостепенен разпоредител със средства ИЗС „Образцов чифлик“ няма право да се разпорежда с приходите си. Всички постъпления от предоставената за ползване държавна земя  институтът е превеждал коректно на МЗХ, обясни временно изпълняващата длъжността директор на ИЗС доц. д-р Димитрия Петкова. Пред „Утро“ тя изрази съмненията си, че отнемането на земите отново е плод на политическо лобиране на икономически заинтересовани лица.
За казуса „Утро“ писа още през март, но тогава изглеждаше, че става въпрос за чисто документален пропуск. Сега става ясно, че проблем действително има. Подозренията на потърпевшите са, че миналия месец, по време на среща на народни представители с министър Димитър Греков по този проблем, той е бил заблуден, че институтът отдава земите под аренда, тъй като не е в състояние да ги обработва. Това, разбира се, не може да стане документално, но доброжелателите подшушнали на министъра, че земята се дава за обработване на съседни арендатори и кооперации въз основа на устни договорки. С писма до МЗХ, до Селскостопанска академия и дори до президента ИЗС „Образцов чифлик“ категорично отхвърля тези обвинения, но без резултат. Поне досега, тъй като е възможно министър Греков във всеки един момент да промени решението си.