Екип учители от СОУ за европейски езици е отличен в националния конкурс „Училището - желана територия на ученика“. Анка Билчева, Стефка Георгиева и Татяна Иванова са класирани на второ място в категорията „Екологични проблеми и устойчиво развитие“. В конкурса те са участвали с доклада „Екологично възпитание чрез интердисциплинарен подход“, в който обобщават многогодишната си работа с учениците в областта на опазването на природата. Доказателство за постигнатите успехи са многото изпълнени европейски проекти и участия в регионални конкурси, на които техните възпитаници са печелили призови места. По един от последните проекти „Зелена класна стая“ с 5 хил. лв бе оборудван кабинет за екологично обучение в Европейското училище.