Две цени ще има в следващите фактури за консумираната електроенергия, които ще получим от „Енерго-Про“, съобщиха от компанията. Както и досега, дружеството ще начисли две цени - до 30 юни и от юли. Както „Утро“ писа, от вчера токът по дневна тарифа поскъпна с 2,5%, а по нощната - с 1,01%.
„Енерго-Про“ няма да прави промени в отчитането на своите клиенти във връзка с промяната на цената на електроенергията и редовният отчет ще се извърши по график. Отчетният период за битовите клиенти се разпределя на два подпериода - подпериод по стари цени до 30 юни 2014 г. включително и подпериод по нови цени от 1 юли 2014 година. Потребената от тях електроенергия се разпределя пропорционално на дните преди и след датата на промяната на цената на база среднодневна консумация.
Практика на дружеството е да предоставя възможност за самоотчет на своите клиенти при промяна на цената на електроенергията. Всеки клиент, който пожелае сам да отчете данните от електромера си към 30 юни 2014г., може да декларира показанията си на телефон 070016161, в центровете за обслужване на клиенти, както и на имейл [email protected] Клиентите, които желаят да се възползват от възможността, която предоставя компанията, трябва да посочат своя клиентски и абонатен номер при деклариране на показанията си, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата. Промените в цените обаче са толкова малки, че едва ли много хора ще се възползват от тази възможност. За една средна фактура от 50 лева разликата ще бъде по-малко от лев.
Дружеството ще приема показания от своите клиенти в срок до една седмица от датата на влязлото в сила решение на регулатора, т.е. до 7 юли 2014 г. включително. Данните на клиентите ще бъдат заведени в системата към 30 юни 2014 г. независимо от датата на тяхното подаване. Компанията си запазва правото да направи проверка на точността на декларираните показания.