Проект на системна стратегия за ускорен икономически растеж на България представи в Русе ръководството на интернет платформата „Политическа промяна сега“. На опознавателната среща в Русе се отзоваха скромен брой сподвижници на придобилата популярност във Фейсбук инициатива. Сред наложителните мерки, с които да се гарантира развитие, младите ръководители на платформата посочиха необходимостта от еднакво правосъдие за всички граждани, спешни промени в здравеопазването, пенсионната и социалната система. Зад нас няма политически партии, ние сме млади хора, които се борим за по-доброто бъдеще, единодушно заявиха Северина Байчева от София и координаторът за Русе Александър Кондев.