Политическата ситуация в страната вече има отражение и върху жилищния пазар.
„Високите нива на безработица, ниският ръст на икономиката и неспиращите политически протести накараха част от планиралите покупка на имот с кредит да заемат изчакваща позиция“, се посочва в редовния месечен обзор на консултантските компании КредитЦентър и creditpoint.bg.
Традиционно най-активният период за кредитния пазар - последните 4 месеца на годината, започва с по-ниска активност в сравнение с края на 2012 година, когато обществото бе по-оптимистично настроено, коментират експертите.
Разгорещеният дебат за промените в Закона за кредитните институции повдигна поредица от въпроси за възможностите да има по-сериозна държавна намеса на кредитния пазар и до какво би довела тя - до по-голяма защита на получателите на кредити или до поскъпване на заемите и ново свиване на кредитирането.
През септември 11 на сто от клиентите са потърсили информация дали могат да купят имот от съдебен изпълнител с кредит, посочва Тихомир Тошев, изпълнителен директор на компаниите.
„След като подробно им разясним как реално може да се направи такава покупка и какви са възможностите тя да бъде кредитирана от банка, повечето клиенти намират процедурата за доста сложна и се насочват към свободния пазар на имоти“, пояснява той.
„Много малко клиенти избират възможността да ипотекират съществуващ имот и с парите от кредита да участват на търгове при съдия-изпълнители, като обикновено имотът, който ипотекират, е на техни роднини, съгласни да ги подкрепят в това начинание“, казва още Тошев.
Друг проблем с продажбите при съдия-изпълнителите е, че най-голям обем от имотите, предлагани от тях, са с бизнес предназначение и по-малко са атрактивните предложения за жилища - апартаменти и къщи в градовете, които представляват интерес за активните купувачи в момента.
Същевременно обаче при изтеглилите кредит се наблюдава повече оптимизъм по отношение възможностите за изплащането му. Повечето са с нагласата, че ще върнат заема значително по-бързо.
Близо 70 на сто от изтеглилите ипотечен кредит пък са избрали заем без такса за предсрочно погасяване със собствени средства.
Нагласата, че ще се справят с кредита си в рамките на 5-6 години, най-често се среща при домакинствата с доходи над 2000 лева месечно, които очакват финансовите им средства в бъдеще да се увеличават или разчитат да получат в следващите години по-сериозен еднократен приход - най-често от продажбата на друг имот.