Чувствително подобрение на финансовите резултати отчита „Параходство БРП“ в междинния си отчет към края на септември, представен на Българска фондова борса. Приходите на дружеството през третото тримесечие възлизат на 7 млн. лева при 10.7 млн. лева за първите шест месеца на годината. Печалбата на параходството достига 1,493 млн. лева и спрямо края на юни се увеличава повече от два пъти.
Падналите през октомври валежи подобриха навигационните условия и значително облекчиха движението на корабите по реката, посочва в доклада си ръководството на дружеството. През лятото с цел предотвратяване на засяданията на конвоите в плитчините, параходството е взело мерки за ограничаване на газенето на съдовете, което доведе до намаление на  количествата товар на борда и спадане на общия обем от превозени товари. В началото на октомври леко завишеното ниво на реката спрямо летните стойности  премахва някои от ограниченията в газенето на съдовете, най-вече на тези работещи в долния участък на реката.  За тези съдове, пътуващи към Горен Дунав, ограниченията в газенето от 20/22 дм остават в сила. Към момента не може да се направи дългосрочна прогноза за нивото на реката през следващите 2 месеца, посочват от дружеството.
Периодът октомври-декември е познат на корабособствениците по реката като high grain season,  характеризиращ се с голямо предлагане на зърно за превоз. Износът на пшеницата приключва, но започва износа на слънчоглед и царевица. Изключително добрата зърнена реколта от лятото/есента на 2013 година доведе до тотално запълване на закрития тонаж на всички превозвачи до края на годината. При някои превозвачи договорите за превоз на царевица са сключени дори до март/април 2014 година. Наблюдава се завишено търсене на свободен тонаж за превоз на зърна, което тласка спотовите навла към повишение.
С пускането в експлоатация на металургичния комбинат в Смедерево се забелязва завишена заетост на флота при превозите на руди и рудни концентрати. Очакванията за увеличаване на предлаганите количествата суровини за превоз се оправдават. Вследствие на завишеното предлагане на тези суровини, се наблюдава цялостно запълване на открития флот на БРП.
Със започване на новия зимен сезон, потреблението на енергийни въглища и въглища за населението рязко се покачва. От началото на месец октомври се наблюдава завишено търсене на тонаж за превоз на въглища.   Навлата  за превоз на въглища отбелязват леко повишение.
Наблюдава се засилено предлагане на малки и големи   партиди торове за превоз, като основните количества се движат от Украйна и Констанца към Сърбия. Очакванията са да се запазят тези темпове на предлагане до края на годината.