ДКЕВР вдига цената на тока от 1 юли, съобщиха от пресцентъра на регулатора, след приключване на закритото му заседание.

От утре клиентите дневната тарифа за клиентите на ЧЕЗ се увеличава с 2,78%, а нощната с 2,22%. За EVN дневната тарифа поскъпва с 0,64%, а нощната с 0,22%. Потребителите на Енерго-про пък ще плащат с 2,50 % повече за дневна тарифа и с 1,01% за нощната тарифа.

Топлинната енергия също поскъпва средно с 2,6%. В София поскъпването е с 5.9%, във Варна - 5.5%, в Габрово – 7.2% и в Русе – 9.8%.

Цената на природния газ поевтинява с 1.81%, съобщиха от регулаторния орган.

Със свое решение ДКЕВР утвърди, считано от 1 юли 2014 година, пределна цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа в размер на 601,69 лв./1000 м3 (64,67 лв./MWh) без акциз и ДДС и пределна цена, по която общественият доставчик продава природен газ на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа ниско налягане, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, в размер на 609,41 лв./1000 м3 (65,50 лв./MWh) без акциз и ДДС.

Намалението на цената на природния газ за IІІ–то тримесечие на 2014 г. спрямо IІ–ро тримесечие на 2014 г., е в размер на 11,11 лв./1000 м3 или с 1,81%.

С подаденото заявление "Булгаргаз" ЕАД предложи за цена за IІI–то тримесечие на 2014 г. при продажбата на природен газ от дружеството на крайни снабдители и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа да остане в досегашния си размер на 612,80 лв./1000 м3 без акциз и ДДС.

Решението на комисията за намаление на горивото се аргументира с определянето на усреднените стойности на алтернативните горива за предходните девет месеца с включени отчетените котировки за месец септември 2013 г. и изменението на усреднените стойности за текущия ценови период спрямо определените за предходния ценови период. Коригирана е и прогнозната калоричност на природния газ в съответствие с отчетените цени по фактури за предходните месеци.