Според прогнозите на ВиК цената на водата в Русе ще скочи с 11 стотинки за кубик през 2014 година. Все още няма внесено такова предложение, но това са сметките, заложени в бизнес плана на предприятието. Това стана ясно вчера на заседанието на Асоциацията по ВиК.
Според плановете до 2018 година водата трябва да поскъпне с още 31 стотинки. Едновременно с това ще расте и цената на отвеждането на водата - общо с 3 стотинки за целия 5-годишен период. След пуска на пречиствателната станция плащаме и трета такса - за пречистване, която до 2018 година трябва да струва 0,52 лв.
Според анализите на ВиК-дружеството дори и при поскъпването водата ще струва доста по-малко, отколкото е прагът на социалната поносимост - цената, която за хората вече би била невъзможна за плащане.
В момента общата стойност на кубик вода с всичките три компонента и ДДС струва 2,23 лева. Ако доходите на населението се увеличат, тази цена през 2018 година може да достигне до 6,32 лева. Но дотам надали ще се стигне.
От ВиК отчитат, че фирмата обслужва 230 046 души, от които около 61% все още нямат канал. А едва 120 491 души са включени към пречиствателната станция.
Планът на ВиК предвижда намаляване на загубите на вода средно с по 2% на година. В момента около 41% от всичката вода, добита от кладенците, изтича в земята - най-вече заради аварии или остарели тръби. Показателят, макар и да изглежда шокиращ, обаче е един от най-ниските в страната.
Ремонти на водопроводи за 2 656 000 лева само за 2014 година предвиждат от ВИК-Русе, парите ще се осигурят от собствени средства на дружеството. За следващите години инвестицията в подмяна на мрежата, включително и на каналната, ще продължава с по около 3 млн. лева годишно. Общата сума на инвестициите, които ВИК-Русе смята да направи за целия си петгодишен план, възлиза на 18 426 000 лева. Сред обектите извън Русе, в които ще се инвестира, е водопроводът от Ценово до Босилковци, планирана е подмяна на беленския водопровод, както и на старите азбесто-циментови тръби на водопровод в Борисово и част от ВиК-мрежата в Босилковци.
И още една важна констатация може да се види в плана на ВиК: според техните анализи населението на областта ще продължи да намалява средно с по 1,1% всяка година. Изчислили са го, защото и за бизнеса е важно - заради опразването на града ще намалява и ползването на водата.