Престижната национална награда за високи професионални постижения и принос към развитието на образованието „Константин Величков“ ще дойде в русенското училище „Йордан Йовков“, а нейн носител ще е учителката по музика Анна Екова. Призът е учреден през 2005 година и се връчва за Деня на будителите.
Анна Екова създава училищен оперетен театър още през 1981 година и до днес под нейното ръководство са подготвени и представени над 80 спектакъла пред  ученици, родители и граждани. За апостолската си работа Анна Екова има повече от 30 награди на регионални и национални прегледи на художественото и музикалното творчество.