Как Англия се справя с проблема с младежката безработица и по какъв начин успява да задържи нивото й трайно в рамките на 9-10%. Отговорите на тези въпроси ще даде доклад на британската организация „Сърчлайтър сървисис лимитид“. Англичаните заедно с Агенцията по заетостта са партньори по проект „Без граници в заетостта“ на Българо-румънския трансграничен институт по медиация.
Предвижда се да бъде изследвано и състоянието на младежката безработица в България. На база на направените изводи от двата доклада ще се изготви методология за работа. Чрез нея ще бъдат обучени 12 служители от регионалните служби по заетостта в цялата страна, обясни директорът на института Ивайло Иванов. Освен това в проекта ще се включат и трима специалисти от русенското Бюро по труда. Те ще проведат социален експеримент с около 20 безработни младежи, които ще бъдат избрани на случаен принцип. По време на опита ще се използват изучените практики от предстоящите посещения в Бристол и Кардиф. Идеята е да се изследва как работят британските агенции по заетостта, които се наричат „Джоб+“ и частна агенция по заетостта. Български екип ще посети дори офис на Би Би Си, за да проучи как работи държавният английски медиен гигант с младите хора.
16.8 е процентът на регистрираната младежка безработица в Русе, съобщи зам.-директорът на местната служба по заетостта Таня Пашинова.
Проектът е на стойност близо 280 000 лева и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Реализацията му ще продължи до края на август 2014 година.