Трета поликлиника да се сдобие с асансьор, което да облекчи и пациентите, и работата на лекарите. Това предложение е внесъл за гласуване в общинския съвет управителят на МБАЛ „Медика“ и общински съветник от ГЕРБ д-р Кирил Панайотов. За да се постави асансьор обаче, е необходимо първо да се изгради шахта. А тъй като тя трябва да бъде направена на място общинска собственост, е необходимо съветниците да дадат разрешение.
Поставянето на асансьор е много важно за дейността на болничното заведение, става ясно от докладната записка. С него ще се превозват лежащо болни и пациенти не само на „Медика“, но и на всички лекари в бившата Трета поликлиника.
Разходите за проектиране, изготвяне на необходимата документация за строеж и всички дейности по монтиране на асансьора ще бъдат поети от „Медика“.
Междувременно процесите по приватизация на сградата текат по изготвения график. Към момента теренът се актува и се работи по вливането на общинската собственост в самото ДКЦ-2, за да се обособи един имот. Очаква се през следващия месец комисията по приватизация на Трета поликлиника да се събере и да започне подготвителната работа по продажбата на масивната сграда.
Както „Утро“ писа, през юни общинският съвет взе решение имотът да се приватизира изцяло, след като общинската част се апортира в ДКЦ-2. Условието е сградата да продължи да извършва медицинска дейност през следващите 15 години. Инвеститорски намерения към поликлиниката още тогава декларира д-р Панайотов, като представи концепцията за бъдещото развитие на болничното заведение. Неговите идеи обаче бяха в пълен контрапункт с лекарите, които имат кабинети в ДКЦ-2, които настояваха да им се даде възможност да си ги закупят.