По време на Международната научна конференция по компютърни системи и технологии „CompSysTech‘14“, която започна вчера в Русенския университет, основният инициатор на форума проф.Ангел Смрикаров бе удостоен със златен медал от Съюза по автоматика и информатика. Призът носи името на проф.Асен Златаров и бе връчен на зам.-ректора на университета от акад.Васил Сгурев за изключителните му заслуги в утвърждаването на конференцията и приноса му за формирането и развитието на европейската академична мрежа по компютинг.