Кои са основните човешки права и доколко хората са запознати с тях. Това е целта на акцията на клуб „Юрист“ по проект „Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права“. Инициативата ще се проведе на 29 юни /неделя/ от 13 часа пред Вазата в Парка на младежта.
Освен разяснителната акция, представители на клуба ще посетят и трите центъра от семеен тип, на които ще дарят храна, пособия и играчки. Центровете от семеен тип вече събраха 28 деца и младежи с тежки увреждания на възраст от 9 до 27 години. Все още има 8 свободни места. Очакванията са те да бъдат заети от младежи с по-леки увреждания от дома в Брестовица. Проблем пред услугата е голямото текучество на персонал, което води до често обявяване на конкурси за служители в къщичките.