59 непълнолетни момичета са родили от началото на годината в русенския АГ-комплекс. От тях пет са били на 15-годишна възраст, а осем - на 16 години.
По данни на началника на комплекса д-р Георги Хубчев за същия период близо 40 момичета са направили аборти, като мнозинството са ромки. Най-скорошният случай е само отпреди няколко дни, когато на 14-годишно момиче е направен аборт, за да се спаси животът му.
Статистиката сочи, че голяма част от непълнолетните родилки изоставят бебетата си, тъй като не могат да се грижат за тях, а и нерядко самите новородени са с различни увреждания поради незрялост на майчиния организъм. Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ работи по 28 случая на родили майки с риск да изоставят децата си.
От вчера в АГ-комплекса тече проверка на Държавната агенция за закрила на детето, която до две седмици ще установи точния брой на изоставените деца и причините за това решение.