По-редовно изплащане на заплати, което е признак за динамика в бизнеса. Това посочи като тенденция през последните месеци директорът на Инспекцията по труда Ирена Николаева. За раздвижването свидетелствал почти наполовина намалелият размер на забавените заплати. През деветмесечието на миналата година неиздължените възнаграждения към трудещите се са били 4 милиона. За същия период на 2013 година размерът им е паднал до 2 милиона и 100 хиляди лева. Освен това бизнесмените забавяли изплащането им за сравнително кратки периоди във времето. Вече ги няма забавянията от 6-7, а понякога и 12 месеца, както минали години. Сега забавянето е по 2-3 месеца, коментира Николаева.
Шест са предприятията, които към септември не са изплатили заплатите на своите служители. Те дължат на персонала изработени пари в размер на близо 365 000 лева. Най-задлъжняла към персонала си е фирма от сферата на металообработването, която трети месец бави възнагражденията. 
Оплакванията на граждани от некоректни работодатели също намаляват. През септември 31 души са се обърнали с проблемите си към инспекторите. Основният сигнал продължава да е забавянето на заплати, но най-често ставало въпрос за единични случаи, а не за масово неизплащане. Неизплащането на обезщетение за отпуска също е сред редовните оплаквания за хората.
Общо 166 проверки са извършили инспекторите през изтеклия септември, по време на които са установени 737 нарушения. Спрени са и пет опасни за работниците машини. Средният размер на наложените глоби на некоректните фирми е 2300 лева, а влезлите в сила наказателни постановления са на обща стойност 44 400 лева.