В шест книги са събрани и описани новите правила, по които ще се съхраняват ценните документи в подразделенията на Държавна агенция „Архиви“. Томовете показа вчера Ивелина Караилиева, директорка на Регионалния държавен архив във Велико Търново, към който спада и русенският архив. Илиева представи пред историци, специалисти, училищните директори и граждани работата по три проекта, подкрепени с финансиране от Европейския съюз. Тя обърна специално внимание на дигитализирането на фондовете, което ще улесни съществено гражданите и специалистите, които се обръщат към архивните документи за работа или от интерес.