Анкета с клиенти ще се проведе през тази и следващата седмица в офиса на НАП в Русе. Допитването се осъществява съвместно с Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Русе. Едно от неговите мероприятия е проучване на мнението на гражданите относно проявата на корупционно поведение от страна на служители в държавните учреждения.
Анкетата е анонимна, кратка и ясна. В първия въпрос се пита имат ли служителите в приходната администрация възможност за осъществяване на корупционни действия и са посочени няколко конкретни отговора. Вторият въпрос цели да се посочи случвало ли се е служител да поиска пари или друг вид нерегламентирана облага за предоставяне на административна услуга.
Офисът на НАП в Русе всяка година провежда анкети за качеството на предлаганите услуги и удовлетвореността на русенци от работата на приходните служители.