Ако преди две години средно на ден 70-75 русенци са заверявали рецептурните си книжки, тази година са почти 200 човека на ден, съобщи Събина Павлова, експерт в Районната Здравна каса по време на заседание на областната комисия по здравеопазване. Гражданите се обслужват от две гишета и опашките пред тях са ежедневие. 
През 2012 г. хронично болните русенци са били 17 581, сега са 20 196. От Здравната каса съобщиха, че само за първите пет месеца на тази година са издали 520 притурки към рецептурни книжки на хора, които продължават лечението си с медикаменти, напълно или частично плащани от Здравната каса.