„Русенска стокова борса“ АД вече не съществува, а на нейно място функционира „Българска стокова борса“ АД, показва справка в Търговския регистър. Променено е и седалището на дружеството, което вече е в София, бул. „Джеймс Баучер“ 81. Решението е взето на Общо събрание на акционерите, провело се на 10 юни. За него са гласували единодушно всичките 24 присъствали акционери, притежаващи и представляващи общо 890 броя акции от общо 1406.
От борсовия съвет са освободени Иван Иванов и Асен Асенов, който е директор на борсата. На тяхно място са избрани Калоян Фърчев и Кирил Василев. Взето е и решение за продажбата на до 89 броя акции на „Русенска стокова борса“ АД при минимална цена от 180 лева и максимална 200 лева.
Решението за преместване седалището на тържището бе очаквано, след като преди няколко месеца стана ясно, че в началото на годината столични брокери са изкупили над половината от акциите на русенското дружество. Въпреки че никой от тях по устав не може да притежава повече от 5% от капитала, благодарение на броя си те успяха да придобият контролния пакет от акции и да диктуват политиката му.
Много рядко срещаното у нас „превземане“ на търговско дружество стана факт през февруари, когато новите акционери смениха целия директорски борд. В момента търговското дружество се представлява от Елена Викторовна Милушева, а новият тричленен борд включва още Георги Найденов и Антон Попов.
Факт е, че откакто софиянци влязоха в тържището, на него се появяват огромни оферти, които най-вероятно идват от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. За покупко-продажба се оферират  големи количества стоки като горива, жп релси, цветни и черни метали и кабели, дървен материал, олио, сирене, кашкавал и др.