Ученици от СОУ за европейски езици вчера се присъединиха точно в 12 ч централно европейско време към предложението на асоциираните към ЮНЕСКО училища да се чества Денят на обединените нации 24 октомври. Русенчета наблюдаваха как на живо в радиопредаване и видеовръзка партньорски училища от Великобритания и Швеция споделиха свои мисли за мира, за човешките права, за правата на децата в частност. Момичетата и момчетата от СОУЕЕ ще се включат с коментари и рисунки по темата в специализираните електронни издания и ще отправят хайку послания като съпричастност към Деня на обединените нации.