Общината пусна публична покана за изграждане на осветление в околоблоковите пространства в кварталите „Възраждане“ и „Родина“.
Нови осветителни тела и електрозахранващи мрежи ще има около блоковете „Ахелой“ и „Клокотница“, „Жерав“, „Фридрих Енгелс“, блоковете „Колос“, „Копривщица“, „Козница планина“, „Лозен планина“, по улиците „Сакар планина“, „Герлово“, „Димчо Дебелянов“. Ще светне и ул. „Сан Стефано“ в участъка от „Алеи Възраждане“ до ул. „Плиска“. На всички тези места в момента липсва осветление. Обектите са подбрани по сигнали и жалби на гражданите, уточни зам.-кметът Свилен Иванов.
Според заданието лампите трябва да се монтират на паркови стълбове с височина 3,5 метра. Навсякъде ще се изграждат захранващи кабели, всички изпълнени обекти ще се заснемат цифрово. Задължение на изпълнителя е да възстанови градинките и настилките, които при строителството са разрушени. Изпълнението трябва да приключи в рамките на 30 дни.
Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната. Прогнозната стойност на поръчката е 137 740 лева с ДДС. Офертите се подават до 30 октомври тази година.