В офиса на НАП в Русе започнаха делови срещи на директора му Йордан Йорданов с бизнесмени от региона, чиито търговски дружества имат просрочени публични вземания над 100 000 лв. Към края на месец май 62 са такива задължени лица, който не са внесли в срок по данъчно-осигурителните си сметки общо към 11 милиона лева. Разговорите с тях се документират с протокол, отразяващ поетите от длъжниците ангажименти да внасят както текущите си задължения към бюджета, така и да погасяват просрочените си вече данъци, осигурителни вноски и наказателни постановления, издадени от НАП. Обсъждат се размерът на вноските и сроковете за заплащане, които са по възможностите на фирмите и няма да предпоставят непреодолими трудности в дейността им.
Вече приключи кампанията, в която чрез телефонни обаждания до 375 фирми се напомняше на техните ръководства, че имат невнесен в срок корпоративен данък до 5000 лв. Голяма част от дружествата в тази група са осъществили вече връзка с публичните изпълнители в офиса на НАП в Русе, като мнозина са внесли задълженията си, а други са се възползвали от възможностите за разсроченото им плащане. Практиката показва, че около 10% от фирмите са посочили в годишните си данъчни декларации грешни телефонни номера за връзка с НАП. Сред куриозните случаи са злоупотреби с телефонните постове на Имотния регистър, офис на „Нетуоркс“, на далечен роднина със сходна фамилия като на управителя и др.