Русенката Мира Душкова е един от двамата български поети, стихове на които са включени в индийския проект The Second Genesis: An Anthology of Contemporary World Poetry. Три стихотворения на преподавателката по литература в Русенския университет са преведени на английски език от Петър Кадийски - Beyond („Отвъд“), Sozopolis („Созопол“), The Girl („Момичето“). Мира Душкова е автор на три поетични книги, на монографията „Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази“, а неотдавна издателство „Жанет 45“ издаде нейният сборник с разкази „Невидими неща“.
Другият български поет, представен в авторитетния сборник, е поетът Божидар Пангелов.