Млади фермери ще се обучават три седмици в Русе как да гледат трайни насаждения, съобщиха от Областна служба „Съвети в земеделието“. Лекциите ще се проведат в периода 2-19 ноември в хотел „Рига“. За триседмичния курс са записани 25 производители от Русе, Бургас и Силистра.
Обучението се провежда по мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони. В рамките й на всички участници се поемат разходите за транспорт, преспиване и храна. През курса задължително трябва да преминат всички млади фермери с одобрени проекти за създаване на трайни насаждения. По регламент, те трябва да преминат съответната квалификация в 36-месечен срок, за да получат втория транш евросубсидии по проектите си.