Дипломираните студенти от специалностите „Европеистика и публична администрация“ и „Европеистика и регионално сътрудничество“ на БРИЕ получиха официално свидетелствата за завършено образование на тържество в рамките на празненствата, посветени на 60-годишнината от построяването на Дунав мост.
Българо-румънският интеруниверситетски Европа център бе създаден като продължение на трансграничното сътрудничество и продължава да се утвърждава като успешен проект. 12 български студенти се дипломираха, а заедно с тях двама азербайджанци, трима грузинци и една арменска гражданка.