Кметът Пламен Стоилов депозира вчера в Министерството на културата кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата. Мотото е „Русе - град на свободния дух“, а концепцията акцентира върху значението на река Дунав за сближаването между европейските култури. Четирите тематични модула с идеята за мостовете като свързващи звена в общуването са: „Мостове през града“, „Мостове по реката“, „Мостове на мисълта“ и „Мостове към бъдещето“. Отличителното за кандидатурата на Русе е трансграничният аспект, който предвижда активното включване на Гюргево като партньор. Специално място е отделено на Дунавската стратегия и динамичното сътрудничество с дунавските държави. Програмата „Русе 2019“ залага на атрактивност и високо художествено качество, търси социалните иновации в изкуството, сближава артисти и аудитории.
Прогнозната стойност на бюджета за реализирането на събитието „Европейска столица на културата“ възлиза на 83,19 млн. евро. 30,19 млн. евро от тях са за културната програма, за разходи за заплати, реклама и маркетинг. Капиталовите разходи от 53 млн.евро се формират от предвидените инвестиции в културна инфраструктура за периода 2014-2020 г. Близо 2/3 от публичното финансиране се очаква да бъде осигурено от фондовете на Европейския съюз, като оставащата 1/3 ще бъде за сметка на общинския и държавния бюджети.
Ако Русе бъде избран за Европейска столица на културата 2019, проектът ще се управлява от фондация „Русе - град на свободния дух“ и от двама директори: изпълнителен (бизнес) и художествен директор. До края на годината ще стане ясно кои градове-кандидати са номинирани за втората класация, а окончателният избор ще бъде направен с решение на Съвета на ЕС през 2015 година.