Изпит за придобиване на категория Т /колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини/ издържаха успешно 11 възпитаници на първото в страната земеделско училище в Образцов чифлик. Такава възможност за допълнителна квалификация ще имат и учениците от следващите випуски, като за тях напълно безплатно е обучението по категориите В, Твк и Ткт.
През следващата учебна година ще продължи обучението по професиите на фермера, ветеринарния техник и техник-технолога в хранително-вкусовата промишленост.