До петък включително е срокът, в който трябва да се подадат документите за участие в първия етап на класиране в кандидатгимназиалната кампания. Приемът започна вчера и много от вече завършилите седмокласници с оценка от изпитите над 3.00 се явиха в ОУ „Иван Вазов“. От децата се иска да представят служебна бележка /оригинал/ от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика, удостоверение за завършен седми клас /оригинал и копие/, документ за самоличност и да попълнят заявление на място. За кандидатите за професионални гимназии е нужно и медицинско свидетелство /оригинал и копие/. Всички тези документи се приемат само ако с детето има и родител.
На 26 юни на страницата на Министерството на образованието и на Регионалния инспекторат ще бъдат обявени списъците с приетите на първо класиране.